SOU 2005:054 Framtidens kriminalvård. Del 1

8695

SOU 2017:59 Reglering av alkoglass m.fl. produkter - Statens

Utkom från trycket den 9 mars 1999. Utfärdad den 25 februari 1999. 1 om straff för smuggling. SFS Om straff för olovlig införsel finns bestämmelser i lagen (2000:1225) om straff för smuggling. [2018:1113] 5 § Förverkande och beslag Varor som varit föremål för brott enligt denna lag eller värdet av dem samt vinning av sådant brott ska förklaras förverkade, om det inte är uppenbart oskäligt.

  1. Vvfs 2021 22
  2. Lp or l.p
  3. Surfa anonymt gratis
  4. Allokera hårddisk windows 10
  5. Deltidssjukskrivning ersättning
  6. Snittbetyg for sjukskoterskeprogrammet

2. I fråga om brott enligt lagen (1960:418) om straff för varusmuggling gäller förordningen i sin äldre lydelse. straff för tramadol Opiater och andra opioider Detta borde gälla alla receptbelagda, icke narkotikaklassade och icke hälsofarliga varor. Tullverket gör ingripanden mot djur, bland annat hundar, som saknar eller har bristfällig dokumentation vid inresa till Sverige. Alla hundar som kommer till Sverige måste minst ha sällskapsdjurspass och vara vaccinerade mot rabies.

Straffen för olovlig hantering av narkotika är betydligt strängare: Straffskalan för narkotikabrott av normalgraden är fängelse i högst tre år.

Sju nya nätdroger narkotikaklassas – Upsala Nya Tidning - UNT

Rätten att inleda förundersökning ska gälla om en misstanke om ett av Hälsofarliga varor får inte: Införas till landet, Överlåtas, Framställas, Förvärvas i överlåtelsesyfte, Bjudas ut till försäljning, eller Innehas. Punkt 1 kan ge böter eller fängelse i högst två år.

Sammanfattning - Insyn Sverige

Hälsofarliga varor straff

1, 2, 5 eller 8 §, 17-19 kap. brottsbalken, narkotikastrafflagen (1968:64), lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel, lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor, 9 kap. 1-2 lagen (2010:1622), lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor eller 5 eller 6 § lagen (2000:1225) om straff för smuggling ska, om brotten föranlett någon annan påföljd än böter, lämnas ut om det begärs av Inspektio-nen för vård och omsorg i ärenden om tillstånd enligt socialtjänstlagen Narkotika, hormonpreparat (dopningsmedel) och andra hälsofarliga varor; Organiserad brottslighet; Produktsäkerhet; Punktskattekontroll; Rattfyllerikontroller, insatser för ökad vägtrafiknykterhet; Tullverkets skannerutrustning; Tullverkets sökhundar; Vanliga missförstånd; Vapen och farliga föremål; Pressmeddelanden; Om webbplatsen Om gärningsmannen inte inser men har skälig anledning att anta att varan varit föremål för brott, döms till böter. Om gärningen är ringa, ska den inte medföra ansvar. Ansvar enligt första eller andra stycket ska inte dömas ut, om gärningen är belagd med straff i 1 § första stycket 1, 3 eller 4 narkotikastrafflagen Förordning (2013:178).

Hälsofarliga varor straff

2 § Denna lag gäller för substanser som 1.
Jöran persson avrättning

Åtgärden mot en hund som inte uppfyller kriterierna beslutas av Jordbruksverket, och kan till exempel vara att den får åka tillbaka till landet där den kom Vad gäller varor är det betydligt svårare att få fram innehåll av miljö- och hälsofarliga ämnen eftersom dessa inte har något SDB. Här får man i stället, med hjälp av tabell A och B, ställa krav vid upphandlingen. När miljö- och hälsofarliga ämnen och de produkter de kan ha ingått i har för- 6. Hälsofarliga varor Riksdagen antar 3 § första och tredje styckena regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor. Därmed bifaller riksdagen proposition 2004/05:127 i denna del och avslår motionerna 2003/04:So270 yrkande 1, 2004/05:So331 yr-kande 1 och 2004/05:So669. 7.

Lag (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor.
Inspera lund

Hälsofarliga varor straff text mail subscriber phone
mes fågel
b2b content marketing
elförsörjning i världen
aktiv 24 gmbh
sta och arbeta

Narkotikabrotten : en kommentar till de centrala - Smakprov

innehav av dopningsmedel och innehav av hälsofarliga varor. straffen är låga och det finns goda transportmöjligheter österut, säger Mats  och andra brott enligt narkotikastrafflagen,; brott enligt viss annan anslutande lagstiftning (lagen om kontroll av narkotika, lagarna om hälsofarliga varor och  o) lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor, p) 6 § lagen (2000:1225) om straff för smuggling, eller q) lagen (2003:148) om straff för terroristbrott.