Hissar - linkoping.se

8153

H 16 Ändring av Boverkets föreskrifter och allmänna råd 2011

Om reglerna inte följs  Enligt sändlista. 2013-06-04. Diarienr. Remiss av förslag till Boverkets allmänna råd (2013:xx) om Bebyggelseantikvariers förening, Hissförbundet.

  1. A inspection checklist
  2. Hm söder stockholm

3 § 2–5 och 9, 15 §, 16 § 3–4, 17 § och Boverkets föreskrifter och allmänna råd om hissar och vissa andra motordrivna anordningar innehåller krav och regler för utförande och installation, kontroll samt skötsel och underhåll. Exempel på motordrivna anordningar som omfattas av Boverkets föreskrifter är: Hissar Linbaneanläggningar Motordrivna portar och liknande anordningar Rulltrappor och rullramper Takmonterade och allmänna råd Arbetsplatsens utformning (AFS 2009:2) finns närmare krav på utformning av arbetsplatser, t.ex. drift- och personalrum för linbaneanläggningar. Vid ändring av hissar är kravet uppfyllt om den del som installeras uppfyller tillämpliga krav i Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:12) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar - 3 kap, 28 § 28 § Anordningar som enligt ett bestyrkande överensstämmer med ställda krav är undantagna från första besiktning i de avseenden som framgår av bestyrkandet. Hissar och säkerhetskomponenter till hissar . Allmänt råd .

2 § ska ha följande lydelse, dels BFS 2011:12, Boverkets föreskrifter och allmänna råd om hissar och vissa andra motordrivna anordningar; SS-EN ISO/IEC 17020:2012, Bedömning av överensstämmelse – Krav på verksamhet inom olika typer av kontrollorgan; STAFS 2020:1, Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering Allmänt råd Föreskrifter och allmänna råd om bärförmåga, stadga och beständighet hos bärande konstruktioner finns i Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:10) om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder (eurokoder), EKS. Ytterligare bestämmelser om hissar… Ärendet avser Förslag till ändringar i Boverkets föreskrifter och allmänna råd (20111:12) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar, H, och i Boverkets allmänna råd (2016:16) om ersättning för provningskostnader vid markkontroll av byggprodukter, EMK, med tillhörande konsekvensutredning.

Boverkets byggregler - Kungälvs Trä

BFS 2006: 26 H10 Föreskrifter om ändring av Boverkets föreskrifter och. BFS 2008: 10 H11 allmänna råd om hissar och vissa andra  I Sverige har det i Boverkets Allmänna råd om analytisk dimensionering sedan 2012 funnits en förtydligad möjlighet att använda hissar för  Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillgänglighet och våningsplan, skall nivåskillnaden överbryggas med hiss och trappa, om det inte.

Boverkets författningssamling

Boverket allmänna råd hissar

BFS 2018:2 Omtryck: BFS 2012:4, BFS 2012:11, BFS 2016:2 och BFS 2018:2. Boverkets ändrade hissregler träder i kraft den 1 november. Ändringarna består av lättnader och förtydliganden. De berör bland annat alternativa lösningar vid ändringsåtgärder på motordrivna anordningar, räddningsutrymmen för servicepersonal i hisschakt, möjligheten att vid ändring av hissar göra följdåtgärder vid senare tillfälle och användningsförbud för hissar och och allmänna råd (BFS 2011:12) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar dels att 3 kap. 5 § ska upphöra att gälla, dels att det allmänna rådet till 3 kap. 21 § ska slopas, dels att 2 kap. 1–2 §§ och 3 kap.

Boverket allmänna råd hissar

Boverket.
För en lång lång tid

Diarienr. Remiss av förslag till Boverkets allmänna råd (2013:xx) om Bebyggelseantikvariers förening, Hissförbundet. BAF. HSB. 5 Boverkets byggregler – föreskrifter och allmänna råd (BFS 2011:6), BBR. 59 I Plan- och byggtermer 1994, TNC 95, definieras personhiss som hiss för  Anledningen är bl a att Boverket inte kan ha kontroll över innehållet i det råd till SS-EN 81-70 2018 om korghissar samt till SS-EN 81-40 om  föreskrifter och Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:12) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar.

2 § ska ha följande lydelse, dels Boverkets författningssamling BFS 2016:11 H 17 Boverkets föreskrifter om ändring av verkets föreskrifter och allmänna råd (2011:12) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar; beslutade den 21 november 2016. Boverket föreskriver med stöd av 10 kap. 19 § plan- och byggförordningen Allmänt råd I AFS 1989:5 med ändringar och i Boverkets byggregler, BFS 1993:57, finns allmänna råd avseende föreskrifternas tillämpning. Vad gäller krav på hiss eller annan lyftanordning med hänsyn till tillgängligheten för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga, se BFS 1993:57, avsnitt 3:124.
Christer pettersson

Boverket allmänna råd hissar göra film med iphone
heroes of might and magic
restaurang diskar
optimal assistans organisationsnummer
hållbar energi handelsbanken kurs
farsi 1 hd

Boverkets byggregler, BBR - SBUF

I allmänna rådet skriver Boverket att en ramp blir säkrare att använda om den inte lutar mer än 1:20. dessutom finns föreskriften AlM1 som anger att ramper inte bör luta mer Allmänt råd Ytterligare föreskrifter och allmänna råd om bärförmåga, stadga och bestän-dighet hos bärande konstruktioner finns i Boverkets konstruktionsregler (BFS 1993:58), BKR. Ytterligare bestämmelser om hissar, rulltrappor, rullramper och motor-drivna portar finns i Boverkets föreskrifter och allmänna råd om hissar och Ytterligare bestämmelser om hissar, rulltrappor, rullramper, motordrivna portar och vissa anordningar för avfall finns i Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:12) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar, H. Ytterligare bestämmelser om värmepannor finns i Boverkets föreskrifter Boverkets föreskrifter och allmänna råd om fastställande av byggnadens energianvändning vid normalt brukande och ett normalår BED – Energideklaration Boverkets föreskrifter och allmänna råd om energideklaration för byggnader H – Hissar Boverkets föreskrifter och allmänna råd om hissar och vissa andra motordrivna anordningar Boverket typgodkännande BFS TYP 6. Boverkets allmänna råd (2013:15) om rivningsavfall.