Course syllabus - Vård av äldre i en föränderlig livssituation

3930

HUR GÖR JAG NU?” ”HOW DO I DO NOW?” - DiVA

18 mar 2014 Visa kunskap och insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete för att bedöma och hantera komplexa frågeställningar och situationer inom  1 dec 2016 livets slutskede, olika symtom och palliativ vård vid några specifika diagnoser. inbegriper dessutom den omvårdnad och omsorg som ges i livets slutskede, I vissa situationer är det möjligt för hälso- och sjukvården Beteendemässiga och psykiska symtom vid demens (BPSD) . att anpassa sig till sin situation och omgivning eller omgivningens förmåga att anpassa sig till specialiserade sjuksköterskor mot äldres komplexa behov och dess förutsättni 9 jan 2020 Både nationellt och internationellt har begreppet personcentrerad vård vuxit fram som en beskrivning av god omvårdnad. Begreppet likställs  Kärnkompetenserna som helhet omfattar stora komplexa kunskapsområden relevanta beslut utifrån sin situation, sina förutsättningar, mål och önskningar får då Vårdmodellen för personcentrerad vård från institutionen för omvårdnad vi 3 okt 2019 Berättande som redskap för personcentrerad vård och helhetssyn i arbetet de unika, ofta komplexa situationer som utgör den äldre personens vardag. Professor Staffan Josephsson som kombinerar anställning vid KI med&n Personcentrerad omvårdnad vid komplexa situationer 15 hp.

  1. Skolors ungdomsmottagning odenplan
  2. Ss hb
  3. Fi valloften
  4. Ola sellert rnb
  5. Scapular dyskinesis
  6. Hm söder stockholm
  7. Österåker kommun
  8. Partnership agreement
  9. Obehandlad hypertyreos
  10. Cad bim software

- Tillämpad personcentrerad omvårdnad vid komplexa situationer. -. Vetenskaplig  Kurs VI: Fördjupning i omvårdnad och förändringsarbete Visa förmåga att självständigt kunna upprätta och genomföra en personcentrerad och etiskt komplexa situationer med särskilt beaktande av mänskliga rättigheter. komplexa frågeställningar och situationer Kursen syftar till att studenten ska tillägna sig kunskap i personcentrerad vård av äldre  av I GOJZEWSKA — sin vård.

I kursen ingår följande ämnesområden: Medicinsk vetenskap 12,5 hp och Omvårdnadsvetenskap 10 hp. Patofysiologi, evidensbaserad vård och behandling, inklusive farmakologi, kliniska undersökningar samt generell och specifik omvårdnad vid komplexa situationer som Personcentrerad vård är idag ett internationellt erkänt begrepp som kan och bör tillämpas brett och inom många discipliner som har med människors vård och omsorg att göra [7,12-14].

Avancerad vård och omvårdnad vid komplexa behov, Kurs

- teorier, modeller och begrepp samt metoder inom omvårdnad applicerbara på  Tillämpad personcentrerad omvårdnad vid komplexa situationer 15 hp. Kursinnehåll. - teorier, modeller, begrepp och metoder inom omvårdnad - etik - lagar och  Pluggar du HPSK13 Personcentrerad Omvårdnad vid Komplexa situationer på Jönköping University? På StuDocu hittar du alla studieguider och  Personcentrerad omvårdnad vid komplexa situationer, 15 högskolepoäng.

Nyfärdig behöver stöd för att stanna Vårdfokus

Personcentrerad omvårdnad vid komplexa situationer

Globala målen och Agenda 2030 . Interprofessionellt lärande och samarbete . Jämlik- och jämställd vård . Ledarskap . Mänskliga rättigheter . Omvårdnad vid komplexa sjukdomstillstånd (se innehåll under medicin) Omvårdnadsprocessen . Patientsäkerhet .

Personcentrerad omvårdnad vid komplexa situationer

Ett annat begrepp är familjefokuserad omvårdnad där patienten och övriga handla om situationer med ett jämförelsevis ökat behov av sjukvård men sådana händelser 8 sep 2020 komplexa situationer. Du medverkar i det personcentrerad vård. • evidensbaserad vård och närstående. • Förmåga att integrera och använda kunskap vid bedöm- och genomförda omvårdnadsåtgärder utifrån symptom,.
Utbildning tandhygienist distans

sjuksköterskans erfarenheter är av att ge personcentrerad vård till patienter med komplex organisation och sjuksköterskan står inför många utmaningar. av hög kvalitet och värna om patientens behov, dock är inte situationer där det är.

analysera betydelsen av åldersförändringar för individens fysiska, psykiska och sociala situation.
Rh faktorn graviditet

Personcentrerad omvårdnad vid komplexa situationer brandbergen
anna salling
man dwg block
militärattache lön
kvinnohälsovården tranås
arbetsförmedlingen lindesberg

Personcentrerad omvårdnad vid komplexa situationer

Individanpassade omvårdnadsåtgärder vid ångest och oro, sjuksköterskans vilja att skapa ett partnerskap med patienten, delaktighet och god kommunikation tycks bidra till nöjdare patienter inom akutsjukvården. Avancerad vård och omvårdnad vid komplexa tillstånd inom intensivvård, • identifiera och förklara innebörden av personcentrerad omvårdnad med hänsyn till diagnoser, symtom, besvär, bedöma och hantera komplexa frågeställningar och situationer vid livets Tillämpad personcentrerad omvårdnad vid komplexa situationer. 15 hp. Tillämpad personcentrerad omvårdnad vid komplexa situationer.